عکس خبری و هنری

مجموعه عکس از شهرستان نطنز و بخش بادرود

آسمان شب

عکس هایی از ستارگان قطبی- دب اکبر- خوشه پروین  

 

 

 

 ستاره قطبی در شب مهتابی

 

 

 ستاره قطبی و دب اکبر 

 

 

 

 

 خوشه پروین 

 

 

 شهرستان نطنز در شبی مهتابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ ارسال: 1390/07/11 ساعت 17:44 | نویسنده: شهنازی | چاپ مطلب 1 نظر