عکس خبری و هنری

مجموعه عکس از شهرستان نطنز و بخش بادرود

ایستگاه صلواتی شعبانیه

 ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- اریسمان 

 

  ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- بادرود 

 

 

 ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- بادرود 

 

 

  ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- بادرود 

 

 

  ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- بادرود 

 

 

 ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- اریسمان 

 

 

  ایستگاه صلواتی نیمه شعبان- اریسمان 

 

 

 ایستگاه صلواتی شعبانیه- اریسمان

تاریخ ارسال: 1390/04/31 ساعت 22:04 | نویسنده: شهنازی | چاپ مطلب 0 نظر